Prusias ad Hypium Antik Kenti

0
20

Konuralp kentinin de içinde bulunduğu bölge Herodot, Xenophon ve Strabon gibi antik çağ yazarlarına göre M.Ö. 1200-700 yılları arasında Trakyalı halkların yurdu olarak anılır. Klasik dönemde Megaralılar tarafından ‘’Kieros’’ ismi ile kurulduğu bilinmektedir. M.Ö. 183’te Bithynia Kralı I Prusias tarafından ele geçirilen kent Melen (Hypium) çayının üstündeki Prusias anlamına gelen ’’Prusias ad Hypium’’ adını alır. Bölge M.Ö. 74 yılında Bithynia Kralı IV. Nikomedes’in döneminde Roma yönetimine geçer. M.S. I. yüzyılda gelişmeye başlayan kent, M.S. II. ve III. yüzyıllar arası sosyal refahta doruğa çıkmıştır.

Antik kentte ele geçen ithaf yazıtlarında, Prusias Ad Hypium Kenti’nin su kemerleri, agora, boule, tiyatro, hamam gibi diğer birçok önemli anıtsal yapılarının birçoğunun bu dönemlerde inşa edildiği bilinmektedir. Ortaçağda da kent hakkında yazıtlar ve dini toplantı kayıtlarında zengin bilgi elde edilmektedir. Erken Hristiyanlık dönemi ve sonrasında da kent canlılığını devam ettirmiştir. Prusias ad Hypium, Orhan Gazi’nin komutanlarından olan Konur Alp Bey tarafından 1323 yılında ele geçirilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Kaynak:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here