Zincir marketlere mahkemeden ret

0
12

Bim, Migros ve Carrefoursa’nın Rekabet Kurumu’nun verdiği cezaya karşın yürütmeyi durdurma talebiyle açtıkları davalarda mahkeme bu taleplerin reddine karar verdi. Söz konusu üç zincir markete geçen yıl ekim ayında toplam 1 milyar 618 milyon TL para cezası kesilmişti

Migros, Carrefoursa ve Bim’in Rekabet Kurumu’nun rekabet ihlali sebebiyle verdiği cezanın iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açtıkları davalarda Anakara İdare Mahkemesi bu taleplerin reddine karar verdi.

Rekabet Kurumu tarafından paylaşılan mahkeme karar metinlerine göre Migros kendisine verilen 517 milyon 672 bin lira para cezasının hukuka aykırı olduğunu, perakende pazarının kendine has yapısının tamamen yok sayıldığı, iletişimlerin içeriğine ve gerçekleştirilme amacına bakılmaksızın kartel olduğu varsayımı ile hareket edildiğini iddia etti. Ancak bu görüş mahkeme tarafından kabul edilmedi.

 

‘MASAK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI HATALI’

Karar metninde yer alan bilgilere göre söz konusu soruşturma kapsamında 142 milyon 469 bin lira ceza alan Carrefoursa’nın avukatları tarafından ise Masak tarafından elde edilen bilgilerin rekabet soruşturmasında kullanılmasının hatalı olduğu, hukuka aykırı bir şekilde verilen tedbir kararı ile elde edilen delillerin ispat vasıtası olamayacağı belirtildi.

‘HER TÜRLÜ TEMAS DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR’

Buna karşılık Rekabet Kurumu savunmasına ise , teşebbüsler arası rekabet karşıtı etkiye sahip her türlü doğrudan veya dolaylı temasın delil olarak kabul edilebileceği, rekabetin zedelendiğinin sonuç bağlamında hukuki ve iktisadi anlamda bütüncü olarak dikkate alınması gerektiği, sunulan tespitler bir bütün olarak ele alındığında tipi bir kartel olan hub and spoke (topla ve dağıt) kartelinin açık bir şekilde tespit edilebildiği ifade edildi.

‘ENFLASYON VE KUR DİKKATE ALINMADI’

958 milyon 129 bin TL ile soruşturmada en büyük cezayı alan Bim’in avukatları ise davalı idarece (Rekabet Kurumu) dünya ekonomilerindeki enflasyon ve kur artışları dikkate alınmaksızın fiyat artışlarının sebebi olarak gösterildiklerini ifade etti. Firmanın iddia edilenin aksine hiç
bir hub and spoke (topla ve dağıt) kartelinin tarafı olmadığı, bu ihlal türünün Türk
mevzuatında özel olarak düzenlenmediği ve olayda unsurlarının gerçekleşmediği ifade edildi.

‘ONLARCA DELİLE DAYANIYOR’

Buna karşılık Rekabet Kurumu ise savunmasında kararın birden fazla tespite dayandığı, her tespitin ise onlarca delile dayandığı, kartel anlaşmalarının nadiren yazılı şekilde olduğu, somut olayda delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

6 MARKETE CEZA VERİLMİŞTİ

Geçen yıl Rekabet Kurulu’nun salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açtığı soruşturma kapsamında zincir marketlere ceza yağmıştı.

Bu üç market dışında söz konusu soruşturma kapsamında BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A101 ve Savola Gıda’ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.

Kaynak:

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here